ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:“Основни ремонти и изграждане“ по обособени позиции: №1″ОР ІV–то класен път JAM 2025 Славейково – Лалково“; №2 “ОР ул.”Ж.Петков ос.т.241 до ос.т.322”, Асфалтови кърпежи в града и Асфалтови кърпежи в селата”; №3 “Изграждане паркинг на пл.”Христо Ботев”

Публикувано на: четвъртък,14 август 2014       Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: четвъртък, 04 септември 2014                     00660-2014-0013

Документацията е достъпна до 04.09.2014 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 11.09.2014 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 04.09.2014 г., 17:00 часа

Позиция 1

Извършени плащания по договор 134-01/21.10.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 134-01/21.10.2014г.

Позиция 2

Извършени плащания по договор 135-01/21.10.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 135-01/21.10.2014г.

Позиция 3

Извършени плащания по договор 133-01/21.10.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 133-01/21.10.2014г.