Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност и състоянието на сградите на кметствата по селата Чернозем, Лалково, Жребино и Пчела“

Публикувано на: сряда, 17 септември 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: сряда, 24 септември 2014                      9033752

Документацията е достъпна до 24.09.2014 г.

Оферти се подават до 29.09.2014 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията

Съобщение за отваряне на оферти [Дата на публикуване – 29 септември, 2014 година]

Протокол [Дата на публикуване – 21 октомври, 2014 година ]

Договор [Дата на публикуване – 20 ноември, 2014 година]

Приложения към договор [Дата на публикуване – 20 ноември, 2014 година]

Извършени плащания по договор 143-02/19.11.2014г.