Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ „Хаджи Димитър” с. Гранитово за учебната 2014/2015г. по две обособени позиции: Позиция № 1: Доставка на топъл обяд за учениците от първи до осми клас на целодневно обучение в ОУ „Хаджи Димитър” с. Гранитово, участници в проект BG 051РО001 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Позиция № 2: Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас в ОУ „Хаджи Димитър” с. Гранитово”

Публикувано на: понеделник, 29 септември 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: сряда, 08 октомври 2014                                  9034112

Документацията е достъпна до 08.10.2014 г.

Оферти се подават до 10.10.2014 г., 16:00 часа

 

Изтегли документацията-  документацията бе достъпна до 08.10.2014 г.

Съобщение  относно допусната техническа грешка

Протокол  [Дата на публикуване – 20 октомври, 2014 година ]