БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

БАНКА “ДСК” АД  ГР. ЕЛХОВО

IBAN :  BG91STSA93008401554900

BIC    :  STSABGSF