Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на газьол за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка към Община Елхово за отоплителен сезон 2014 / 2015 г.

 

Публикувано на: сряда, 25 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

00660-2014-0010

 

Решение  [Дата на публикуване – 09 юни, 2014 година ]

Договор  [Дата на публикуване – 27 юни, 2014 година ]

Извършени плащания по договор 406/25.06.2014г.