Община Елхово и Дирекция „Социално подпомагане“ – Елхово предоставят помощ при закупуване на лекарства и храна на самотно живеещи възрастни хора

Във връзка с последните препоръки и обявеното извънредно положение и въведени противоепидемични мерки на територията на община Елхово и за запазване здравето на населението на община Елхово Общинска администрация – Елхово, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ – Елхово, обявява телефони за връзка и информация за самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания които не ползват социалните услуги Личен асистент, Домашен помощник и Домашен социален патронаж:

За Дирекция „Социално подпомагане“ : 0478 88054 и 0478 83054   от 9.00-17.30 ч;

За Служба „ Социални дейности“: 0478 88 487 и 0478 88036   от 8-12 ч. и от 13-17 ч.

На посочените телефони да се обаждат само самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания, с необходимост от помощ при закупуване на лекарства и покупки от първа необходимост, които не ползват социалните услуги Личен асистент, Домашен помощник и Домашен социален патронаж.

Социалните услуги на територията на община Елхово: Домашен социален патронаж и „Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания“ продължават дейността си при засилени мерки за сигурността и здравето на населението на Елхово.