С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и препоръките за ограничаване на епидемичната обстановка,  свързана с разпространяването на Корона вирус – COVID 19,  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол наложи нова организация при отчитане на показанията на водомерите.

Гражданите на община Елхово могат да си изберат един от следните начини на самоотчет.

  1. Снимка на водомера, изпратена по електронната поща на дружеството vik_yambol@abv.bg или интернет страницата vik-yambol.com
  2. По телефон 046/66 19 31 – отдел „Продажби“.
  3. Чрез обаждане на мобилния телефон на съответния инкасатор, отчитащ адреса или чрез SMS.

На абонатите, които не се възползват от горепосочените възможности ще се заложат служебни резултати, основавайки се на предходен отчет или средномесечно потребление.

„В и К“ ЕООД – Ямбол, препоръчва на своите потребители заплащането на изразходените водни количества по възможност  да става безкасово – чрез електронно банкиране, чрез банкомат, а при другия вид плащане при спазване на ограниченията и реда за съответния обект (паричен салон, гише в пощенски клонове, каси на Easypay и др.).