Преустановяват се посещения на паркове, градски градинки, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места

Община Елхово уведомява всички граждани на територията на общината, че с издадена заповед №РД-01-143 от 20.02.2020 г. на Министъра на здравеопазването от 0,00 часа на 21.03.2020 г. се преустановяват посещения на паркове, градски градинки, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Домашни любимци може да бъдат разхождани в паркове и градинки, като не се предизвикват струпвания на граждани, като за целта следва да се спазва дистанция от минимум един метър между собствениците на домашните животни.

Община Елхово постави уведомителни табели на всички детски площадки, спортни площадки и в близост до входа на градски парк.

В тази връзка Ви информираме, че градски стадион „Стефан Караджа“ гр.Елхово  и Спортна зала в гр.Елхово са затворени за посещения до второ нареждане със Заповед на кмета на община Елхово.

Напомняме на всички лица до 60 год. възраст да спазват забраната за посещения и пазаруване в хранителни магазини и аптеки във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

Призоваваме Ви, бъдете отговорни към своето здраве и здравето на Вашите близки.