Забраняват използването на вендинг-автомати и кафе машините на територията на Община Елхово

Със заповед на кмета на Община Елхово Петър Киров от днес всички кафе – автомати и други вендинг машини в Общината ще бъдат изключени.

Заповедта касае използването на всички кафе – автомати и други вендинг машини, разположени в общински, държавни и частни терени, както и в сгради – собственост на частни физически и юридически лица и търговски дружества на територията на населените места в община Елхово.

Собствениците на съоръженията трябва да изключат от захранване машините. Преместваемите съоръжения от този вид, поставени без необходимото разрешение съгласно Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на община Елхово да бъдат премахнати в срок до 12.00 ч. на 25.03.2020 г.

В противен случай, община Елхово ще предприеме всички необходими мерки достъпът до поставените нерегламентирано съоръжения да бъде ограничен. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Заповед