Препоръки за домоуправителите и собствениците на жилища в режим на етажна собственост отправиха от Община Елхово

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 на територията на страната и на основание Заповед № РД- 188 от 20.03.2020 г. на Кмета на община Елхово, общинска администрация започна по етапно уведомяване на собствениците на жилища в режим на етажна собственост, чрез домоуправителите, за мерките които е необходимо да вземат за недопускане развитието и разпространението на вируса COVID 19.

На всеки един от домоуправителите се предоставят алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условия на епидемично разпространение на „COVID 19“, предоставен от РЗИ Ямбол, информационна брошура „Ефективно измиване на ръце“ и информационна брошура „Как да се предпазим от коронавирус“, с който следва на бъдат запознати всички обитатели на етажната собственост.