Лични предпазни средства за възрастни хора и хора с увреждания

Във връзка с последните препоръки, обявеното извънредно положение и въведени противоепидемични мерки на територията на община Елхово, както и за запазване здравето на възрастното население, Община Елхово безплатно предостави лични предпазни средства /маска и ръкавици/ на всички възрастни хора и хора с увреждания, ползващи социалната услуга Домашен социален патронаж.

Социалните услуги на територията на община Елхово: „Домашен социален патронаж“ и „Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания“ продължават дейността си при засилени мерки за сигурността и здравето на населението на Елхово.