ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В СЪБОТА 10.07.2021 г.

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В СЪБОТА 10.07.2021 г. ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021 г., СЪГЛАСНО ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Секция № Населено място Час за предаване
012 с. Бояново 13:40
013 с. Борисово 13:15
014 с. Жребино 12:45
015 с. Добрич 12:10
016 с. Чернозем 11:15
017 с. Маломирово 11:40
018 с. Раздел 10:45
019 с. Г. Дервент 10:15
020 с. Лалково 09:40
021 с. Кирилово 09:20  
022 с. Изгрев 13:25
023 с. Пчела 13:00
024 с. М. Манастир 12:35
025 с. Трънково 09:50
026 с. Гранитово 12:00
027 с. Мелница 10:30
028 с. Лесово 11:30
029 с. В. Поляна 11:00
001 Елхово – читалище 15:40
002 Елхово – клуб пл. ”Хр. Ботев” 15:20
003 Елхово – читалище 16:00
004 Елхово – ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 16:40
005 Елхово – клуб ул. „Търговска” 61 17:00
006 Елхово – клуб ул. „Ал.Стамболийски” 66 16:20
007 Елхово – клуб „Ангел Вълев” 56 15:20
008 Елхово – ОУ ”Св. П. Хилендарски” 15:40
009 Елхово – ОУ ”Св. П. Хилендарски” 16:00
010 Елхово – ОУ ”Св. П. Хилендарски” 16:20
011 Елхово – клуб ул. ”Марица” 14 16:40