ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Публикувано от s. valkova на 04.03.2022 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност на територията на община Елхово. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Елхово в Центъра за услуги и информация на гражданите, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13, както и на следния електронен адрес: obshtina@elhovo.bg; kmet@elhovo.bg; www.elhovo.bg

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
МОТИВИ