Режим на водоподаването на с. Бояново

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

 

          „ВиК“ ЕООД Ямбол уведомява, че поради продължителното засушаване и пресъхване на кладенците подаващи питейна вода за Централна помпена станция на с.Бояново ще има аномалии във водоподаването на с.Бояново.

         Гравитачното водоснабдяване  ще бъде недостатъчно за задоволяване нуждите на населението от питейна вода, поради което ще се наложи въвеждането на режим на водоподаване.