Обществено обсъждане на Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво в община Елхово, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво в община Елхово, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

 

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Елхово изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от 21.02.2023г. , в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Елхово.

Мнения и предложения могат да бъдат направени в писмен вид в Общинска администрация Елхово и в Служба „Социални дейности“. Телефон за контакт 0478/88036.

 

Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво в община Елхово:

Приложение № 1 – желаещи

Приложение № 2 – образование

Приложение № 3 – здравеопазване

Приложение № 4 – персонал

Приложение № 5 – критерии

Приложение № 6 – схема на трансформиране

Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво в община Елхово

 

Проект на Предложение за социални услуги:

Приложение № 1

Структура на предложението