ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

Такса за участие: 30.00 лева

Срок за изпълнение: от публикуването на обявата /заповедта/ до последния ден преди датата на търга