НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

Нормативно основание:

Закона за общинската собственост – чл.45А

Необходими документи:

Такса:  5,00 лв.

Срок за изпълнение: 3 дни от получаване на заявлението