ЗАВЕРКА НА РЕГИСТРИ ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Нормативно основание:

Закон за управление на отпадъците – чл.60, ал.2

Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали – чл.9, ал.2

Необходими документи :

  • Заявление свободен текст
  • Копие на лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (само за новоразкрити площадки)

Такса: няма

Срок за изпълнение: 7 дни