7. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

Необходими документи:

  • Заявление свободен текст

Цена: 3.00 лв./куб.м. до 1000 куб. м.

и 1.00 лв./куб.м. за горницата над 1000 куб.м.

Срок за изпълнение: 7 дни