СЪОБЩЕНИЕ! Обновен списък за допълнителни възнаграждения членове СИК

Община Елхово уведомява, че във връзка с Решение № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г. на Централна избирателна комисия, стартира изплащането на допълнително възнаграждение на членовете на СИК, които са представили в РИК протоколите от произведените избори за членове на Европейски парламент и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или пропуски.

Плащането е в размер на 25 лв. на всеки член и ще се извършва в периода 19.06 – 26.06.2024 г. на касата – стая № 11 в административната сграда на община Елхово, ул.“Търговска“№13.

Списък на СИК без установени грешки или липси в протоколите за община Елхово, които имат право на допълнително възнаграждение:

Допълнителен списък за допълнителни възнаграждения на членове СИК.