ПОКАНА

Във връзка с чл. 2а, ал.3, т.1 и чл. 2в, ал. 1 от НВМОП, община Елхово, гр.Елхово, ул.„Търговска” N13, Ви кани да предоставите Вашата оферта за Мониторинг на “Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово” по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП.

Изтегли