РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

Декларациите по чл. 117 се подават до 3 месеца от датата на придобиване на куче.

Нормативно основание:

Закона за местните данъци и такси – чл. 117

Необходими документи:

Декларация по чл.117 по образец

Такса:  5.00 лв.