ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

Декларациите се подават до 6 месеца от датата на смъртта на наследодателя

Нормативно основание:

Закона за местните данъци и такси – чл. 32, ал.1

Необходими документи:

Такса: няма