БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

БАНКА “ДСК” ЕАД ГР.ЕЛХОВО

 IBAN :  BG91STSA93008401554900

 BIC    :  STSABGSF

 

441400 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА  ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442100 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442200 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВА

442300 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

442400 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442500 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

443400 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ ДАНЪЦИ

446500 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА  ГЛОБИ  И ИМ.САНКЦИИ

448007 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА  ТАКСИ ЗА УСЛУГИ          

448013 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА КУЧЕ

442800 – КОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК