КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И НАГРАЖДАВАНЕ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО