СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ГРОЗДОБЕРНАТА КАМПАНИЯ

Със заповед на кмета на община Елхово Петър Киров 20.09.2008г. е определен за начало на гроздоберната кампания за сортовете грозде, предназначени за производство на трапезни, регионални и качествени вина, съобразно състоянието на реколтата и зрелостта на гроздето.

            За недопускане на кражби и други нарушения в лозовите масиви ще се засили полската охрана и проверките от органите на РПУ.