СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРОЗДОБЕРНАТА КАМПАНИЯ

Със заповед на кмета на община Елхово Петър Киров е определено началото на гроздоберната кампания за сортовете грозде, предназначени за производство на трапезни, регионални и качествени вина, съобразно състоянието на реколтата и зрелостта на гроздето както следва:

–         за сорт памид – от 20 .09.2008г.

–         за сорт Каберне Совиньон – от 26.09.2008г.

–         за сорт Мерло – от 26.09.2008г.

–         за сорт Ркацители – от 26.09.2008г.

–         за сорт Червен мискет – от 26.09.2008г.

            За недопускане на кражби и други нарушения в лозовите масиви ще се засили полската охрана и проверките от органите на РПУ.