Продължава приема на документи за кандидатите за приемни родители

Осем семейства са подали до момента документи за приемни родители по проект „И аз имам семейство“ в община Елхово. Четири от тях са одобрени и вписани в регистъра  за утвърдени приемни семейства.

Одобрените семейства ще получават вече повече средства за оказваната грижа след измененията в Правилника за прилагане на закона за закрила на детето. При настаняване в семейството на едно дете възнаграждението за приемните родители е 150 % от минималната работна заплата за страната или 435.00 лева, при настаняване на две деца заплащането е в размер на 464.00 лв., а при  настаняване на три или повече деца приемните родители ще получават 493.00 лв.

Желаещите да станат приемни родители могат да се обърнат към екипа по приемна грижа, където ще получат информация за условията и реда за кандидатстване за приемно семейство – e-mail: elhovo_priemime@abv.bg, както и към социалните работници Светлана Илчева и Кремена Димитрова. Документите, които са необходими за кандидатстване се приемат на ул. „Калоян” № 13, стая 110, тел 0478 / 88107.

Проектът „И аз имам семейство” се изпълнява от община Елхово и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.