ПРОЕКТ: „Oблагородяване и благоустрояване на централна градска част- гр. Елхово”

Стойност на проекта: 9 979.21 лв

Местонахождение на инвестицията:  Избраният обект се намира в централната част на град Елхово в непосредствена близост до Етнографско – археологически музей и православен храм „Св.Димитър”.

Основни цели на проекта: Целта на проекта е зацветяване, облагородяване и благоустрояване на централна градска част, като по този начин ще се подобри състоянието на съществуващата градинка пред православния храм и обекта ще се превърне в едно добро място за почивка и отдих, както за гражданите така и за гостите на град Елхово.

Специфични цели и дейности на проектното предложение: Облагородяването и благоустрояването включват територията която е част от главната улица на града, така ще се създаде комфорт на жителите и гостите на гр.Елхово. Дейностите предвидени са:
1. Организиране на кампания „Обичам природата –  и аз участвам” сред населението на гр.Елхово и мотивиране за участие;
2. Закупуване и доставка на пейки, кашпи и кошчета за смет;
3. Закупуване и доставка на цветя ;
4. Зацветяване на кашпи.

Постигнати резултати:
1. Доставка и монтаж на 14 бр.пейки;
2. Доставка и монтаж на 24 бр. кошчета за смет;
3. Доставка и монтаж на 56 бр. кашпи;
4. Зацветяване на кашпи и цветни лехи;
5. Включване на гражданите и участие в облагородяването и благоустрояването на централна градска част.

Повече за проекта…