„Oблагородяване и благоустрояване на паркова алея в град Елхово”

Стойност на проекта: 9 617.80 лв

Местонахождение на инвестицията: Обектът се намира в западната част на гр.Елхово и педставлява естествен преход от града към резерват „Долна Топчия”.

Основни цели на проекта: Целта на проекта е почистване, зацветяване, облагородяване и благоустрояване на паркова алея в лесопарка на град Елхово, като по този начин ще се подобри състоянието на парка и се превърне в едно добро място за почивка и отдих.

Специфични цели и дейности на проектното предложение: Чрез реализацията на проекта ще се създадат условия  за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи в парка. Дейностите предвидени са:
1. Организиране на кампания „Обичам природата –  и аз участвам” сред населението на гр.Елхово и мотивиране за участие;
2. Почистване на паркова алея;
3. Демонтиране на пейки и кошчета;
4. Закупуване на нови пейки, кашпи и кошчета;
5. Закупуване на цветя.

Постигнати резултати:
1. Доставка и монтаж на 20 бр.пейки;
2. Доставка и монтаж на 10 бр. кошчета за смет;
3. Доставка и монтаж на 4 бр. кашпи;
4. Зацветяване на кашпи ;
5. Зацветяване на цветни лехи;
6. Ограничаване на цветните лехи с градински бордюри;
7. Включване на жителите от града в почистването на парковата алея.

Повече за проекта…