„Основен ремонт на уличната мрежа в град Елхово“

Стойност на проекта: 1 929 888 лв

Мярка: 322

Местонахождение на инвестицията: Област Ямбол, Община Елхово, гр.Елхово

Период на договора: 26 месеца

Основни цели на проекта: Ремнот на уличната мрежа в град Елхово, като по този начин се цели повишаване качеството на живот на населенито в общината.

Специфични цели и дейности на проектното предложение:

  • Включват основен ремонт на ул.”Александър Стамболийски от улица „Царибродска” до обходен път ” юг”
  • Основен ремонт на ул.”Александър Стамболийски от бензиностанция „Петрол” до  автоспирка ЗЕАЧ;
  • Основен ремонт на ул.”Победа” от ул. „Пирин” до ул. „П.Д.Петков”

Постигнати резултати:

  • Направен е основен ремонт на ул.”Александър Стамболийски от улица „Царибродска” до обходен път юг в      град Елхово;
  • Основен ремонт на ул.”Александър Стамболийски”от бензиностанция „Петрол” до  автоспирка ЗЕАЧ;
  • Положен е асфалтобетон на ул.”Победа” от ул. „Пирин” до ул. „П.Д.Петков”.

Прочети повече…