”Почистване на зелени площи в гр. Елхово, облагородяване и благоустрояване на районите около тях”

Стойност на проекта: 9990 лв.

Период на изпълнение: от 26.05.2011г. до 13.10.2011г.

Местонахождение на инвестицията: Облагородяване и благоустрояване на зелени площи пред жилищни блокове по ул. „Ал. Стамболийски”, град Елхово.

Основни цели на проекта: Целта е почистването, озеленяването и благоустройството на избраните територии. Улица „Ал.Стамболийски” е една от централните улици в град Елхово и добрият им вид ще внася комфорт на живеещите и минаващите от там жители и гости на гр.Елхово.

Специфични цели и дейности на проектното предложение: В рамките на проекта се предвижда медийно осведомяване на жителите на града за предстоящите дейности и апел най-вече към живеещите в тези райони граждани да участват активно в поддържането и съхранението им за в бъдеще. Дейностите предвидени са:

 1. Почистване      на терените от отпадъци, изнасянето им до депо, косене и тесане на      тревните площи;
 2. Прекопаване      на зелените площи, подравняване на терените, както и      товарене и превоз на хумусна почва;
 3. Закупуване и доставка на цветя ;
 4. Оформяне на градински бордюри и цветни лехи, в които ще      се засадят подходящи за сезона цветя;
 5. Поставяне на кошчета      за смет;
 6. Поставяне на пейки      за отдих.

Постигнати резултати:

 1. Почистване      на терените от отпадъци, изнасянето им до депо, косене и тесане на      тревните площи – доброволен труд;
 2. Подравняване      на терените, както и товарене и превоз на хумусна почва;
 3. Залесяване      с иглолистни видове – 12 бр.
 4. Зацветяване      на оформените градински      бордюри и цветни лехи;
 5. Доставка      и монтаж на кошчета за смет – 12 бр.
 6. Доставка      и монтаж на пейки – 6 бр.

 

Повече за проекта…