„Подобряване на жизнената среда в село Маломирово – почистване, възстановяване и благоустрояване”

Стойност на проекта: 8 511.30 лв

Местонахождение на инвестицията:  Избраният обект са зелената площ около кметството в село Маломирово, община Елхово .

Основни цели на проекта: Целта на проекта е почистване, озеленяване и благоустрояване на избраните територии, като по този начин ще се подобрят условията за живот и отдих.

Специфични цели и дейности на проектното предложение: Облагородяването и благоустрояването включват територията около сградата на кметството в село Маломирово, така ще се създаде комфорт на жителите и гостите на с.Маломирово. Дейностите предвидени са:
1. Организиране на кампания „Обичам природата –  и аз участвам” сред населението на      с. Маломирово, общ.Елхово и мотивиране за участие;
2. Почистване на избраните територии от битови отпадъци с доброволен труд;
3. Доставка на посадъчен материал, пейки и кофчета за смет ;
4. Подравняване и оформяне на цветни лехи, залесяване с храсти, широколистни дървесни видове, зацветяване на градинки ;

5.Монтаж на пейки и кошчета;

 

 

 

Повече за проекта…