АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми граждани,
            Община Елхово се  стреми постоянно да подобрява качеството на обслужване на населението. В тази връзка ще Ви бъдем признателни, ако отделите малко време и попълните тази анкета. Вашите оценки и препоръки са изключително важни, за да можем да добием по-пълна представа за качеството на клиентското обслужване.
            Анкетата ще бъде използвана само и единствено за подобряване на обслужването в Община Елхово.

Благодарим Ви за отделеното време!

АНКЕТНА КАРТА

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за услуги и информация на гражданите в Община град Елхово?
ДаНе


2. Моля, отбележете целта на посещението си:
(Можете да отбележите Вашите отговори с отметки в обозначените квадратчета)
за информацияза углуга на ГРАОза услуга по ТСУСза услуга по Стопанско управление, общинска собственост и екологияза услуга по Местни данъци и таксизаплащане на извършена услугадруги


3. Моля, оценете обслужването по посочените критерии:

а) отношение на служителите: б) желание да Ви изслушат и помогнат: в) компетентност на служителите: г) качество и обхват на получената информация: д) бързина на обслужването:


4. За колко време бяхте обслужен /а/? (в минути)


5. Ще сме Ви благодарни, ако споделите Вашите впечатления и наблюдения от обслужването:


6. Моля, посочете какво според Вас е необходимо да се подобри в обслужването от служителите на общинска администрация:
(Можете да отбележите отговорите от падащите менюта по-долу)

a) отношението на служителите: б) желанието да Ви изслушат и помогнат: в) компетентността на служителите: г) качеството и обхвата на получената информация: д) бързината на обслужването:


7. Колко често посещавате Община Елхово?
всеки денведнъж седмичноведнъж месечноведнъж на няколко месецаза първи път


8. Моля, посочете към коя от посочените групи принадлежите:
учащработещмениджърсвободна професиясобствен бизнесбезработенпенсионердруг


9. Вие сте на възраст:
до 20 годиниот 21 до 30 годиниот 31 до 40 годиниот 41 до 50 годиниот 51 до 60 годининад 61 години


10. Вашето образование:
основносредновисшебез образование


11. Пол:
женамъж


Ако желаете, моля посочете Вашето име, адрес и телефон:

Име:
Адрес:
Тел:
e-mail:

Изтегли празна бланка на анкетна карта за печат