Проект “Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „НЕВЕН“, град Елхово“


 
 
 
 
 
Проект Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „НЕВЕН“, град Елхово“

 

Стойност на проекта: до 739 936,87 лв., от които 628 946,34 – европейско финансиране и 110 990,53- национално съфинансиране

Бенефициент : Община Елхово

Период на изпълнение от 10.2017г. до 10.2020г.

Основни цели на проекта: Основната цел на проекта e да подобри привлекателността на жизнената среда в двете сгради на Детска градина „Невен“, разположени на ул.”Славянска” 6 и ул.”Ангел Вълев” 19 в гр.Елхово, което от своя страна ще доведе до повишаване качеството на живот и е стъпка към постигане на устойчиво развитие.

 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/index_bg