“Създаване на зона за отдих и спорт в село Кирилово“

Стойност на проекта: 7929,60 лв.

Период на изпълнение от 05.2017г. до 11.2017г.

Местонахождение на инвестицията:  Избраният обект се намира в село Кирилово, Община Елхово

Основни цели на проекта: Основната цел на проекта е зацветяване, облагородяване, благоустрочване и създаване на заона за отдих и спорт в централна част на село Кирилово.

Специфични цели и дейности на проектното предложение: С реализирането на проекта ще се създадат условия за активно включване на населението и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи. Предвидените дейности са:

 1. Организиране на кампания „Обичам природата – и аз участвам“ сред населението на село Кирилово и мотивиране за участие;
 2. Закупуване и доставка на комбинирано детско съоръжение, люлка, пейка, кошчета за смет, декоративна ограда;
 3. Закупуване и доставка на цветя и декоративни храсти;
 4. Зацветяване на цветни лехи с доброволен труд.

Постигнати резултати:

 1. Организирана кампания „Обичам природата – и аз участвам“ сред населението на село Кирилово;
 2. Закупено и монтирано комбинирано детско съоръжение – 1 бр.
 3. Закупена и монтирана люлка – 1 бр.
 4. Закупени и монтирани пейки – 3 бр.
 5. Закупени и монтирани кошчета за смет – 2 бр.
 6. Закупена и монтирана декоративна ограда – 25 м
 7. Закупени и доставени цветя – 120 бр.
 8. Закупени и доставени декоративни храсти – 30 бр.
 9. Зацветени цветни лехи с доброволен труд