Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

чл.35,ал.1 т.2            чл.35,ал.1 т.4 ИМЕ и ФАМИЛИЯ
вх.№ дата вх.№ дата
1 11.4.2019     Анелия  Добрева
2 11.4.2019     Радка  Петрова
3 11.4.2019     Валентина  Маринова
4 11.4.2019     Росица  Димитрова
5 11.4.2019     Мирослава  Тонева
6 11.4.2019     Жанка  Иванова
7 11.4.2019     Ивелина  Желева
8 12.4.2019     Недялка  Тодорова
9 15.4.2019     Натали  Танева
10 15.4.2019     Живко  Генушев
11 17.4.2019     Еленка  Долапчиева
12 18.4.2019     Красимира  Иванова
13 18.4.2019     Галина  Калканджиева
14 19.4.2019     Руска Радева
15 22.4.2019     Добринка  Дженкова
16 22.4.2019     Недялка Славова
17 22.4.2019     Неделина Петева
18 23.4.2019     Димитър Бъчваров
19 23.4.2019     Андон Андонов
20 23.4.2019     Тодорка  Иванова
21 24.4.2019     Елица  Бургасчиева
25 24.4.2019     Мариана  Славова- Милева
26 24.4.2019     Светлана  Илчева
27 24.4.2019     Ивелина  Романова
28 24.4.2019     Дияна  Михнева
29 24.4.2019     Паскал  Караников
30 24.4.2019     Ана  Георгиева
31 25.4.2019     Иван  Георгиев
32 25.4.2019     Руска Трънкова
33 25.4.2019     Галина  Янузова
34 25.4.2019     Мария   Какърова
35 25.4.2019     Стоянка    Бургасчиева
36 25.4.2019     Иван  Франсъзов
37 25.4.2019     Жулиета  Камбурова
38 25.4.2019     Нина  Методиева
39 30.4.2019     Радина  Атанасова
40 30.4.2019     Албена Драгоева
41 2.5.2019     Славена  Вълкова
42 2.5.2019     Петя  Назърова-Караджова
43 2.5.2019     Галина  Вълева
44 2.5.2019     Славка  Дражева
45 2.5.2019     Милена  Василева
46 3.5.2019     Галя Кюстелова
47 3.5.2019     Милена   Панчева
48 3.5.2019     Мара  Добрева
49 3.5.2019     Атанас  Костов
50 7.5.2019     Жана  Драгоева
51 8.5.2019     Даниела  Минкова
52 8.5.2019     Кръстина  Стефанова
53 8.5.2019     Николинка  Петрова
54 8.5.2019     Петя  Георгиева
55 8.5.2019     Габриела  Атанасова
56 8.5.2019     Ташко  Апостолов
57 8.5.2019     Георги  Ненов
58 9.5.2019     Иван  Георгиев
59 9.5.2019     Сияна  Нейчева
60 9.5.2019     Ташка  Челебиева 
61 9.5.2019     Добринка  Джорева
62 9.5.2019     Стойка Кърджева
63 9.5.2019     Теодора  Стоянова
67 10.5.2019     Атанас  Борисов
64 9.5.2019     Велик  Великов
65 9.5.2019     Христина  Карапавлова
66 10.5.2019     Диана  Кьосева
68 10.5.2019     Таня  Стоянова
69 10.5.2019     Петко  Радичков
70 10.5.2019     Величка  Динева
71 13.5.2019     Виолета  Бакалова
72 13.5.2019     Димитринка -Налбантова
73 13.5.2019     Павлин  Илиев
74 13.5.2019     Кольо  Джаръков
75 13.5.2019     Ивана  Бординяшка
76 13.5.2019     Венета  Димитрова
77 14.5.2019     Павлин  Иванов
78 14.5.2019     Мария  Петрова
79 15.5.2019     Таня  Пехливанова
80 17.5.2019     Веса  Алексиева-Димитрова
81 11.6.2019     Христо  Христов
82 10.12.2019     Антония  Гаджонова