Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

чл.35,ал.1 т.2            чл.35,ал.1 т.4 ИМЕ и ФАМИЛИЯ
вх.№ дата вх.№ дата
2 14.5.2018     Елица Бургасчиева
4 29.5.2018     Росица Димитрова
6 29.5.2018     Анелия Добрева
8 29.5.2018     Атанас Борисов
10 29.5.2018     Валентина Маринова
12 29.5.2018     Жана Драгоева
14 29.5.2018     Живко Генушев
16 29.5.2018     Ивана Бординяшка
18 29.5.2018     Ивелина Желева
20 29.5.2018     Натали Танева
22 29.5.2018     Радина Атанасова
24 30.5.2018     Велик Великов
26 30.5.2018     Иван Франсъзов
28 30.5.2018     Руска Трънкова
30 30.5.2018     Стоян Нейчев
32 31.5.2018     Руска Радева
34 1.6.2018     Галя Кюстелова
36 1.6.2018     Добринка Джорева
38 1.6.2018     Иван Георгиев
40 1.6.2018     Мирослава Тонева
42 1.6.2018     Павлин Илиев
44 1.6.2018     Стойка Кърджева
46 1.6.2018     Ташка Челебиева 
48 1.6.2018     Теодора Стоянова
50 4.6.2018     Валентина Караджова
52 4.6.2018     Габриела Атанасова
54 4.6.2018     Георги Ненов
56 4.6.2018     Мария Петрова
56-А 4.6.2018     Петко Радичков
58 4.6.2018     Таня Стоянова
60 4.6.2018     Христина Карапавлова
62 4.6.2018     Христо Христов
64 5.6.2018     Величка Динева
66 5.6.2018     Веса Алексиева-Димитрова
68 5.6.2018     Галина Янузова
70 5.6.2018     Галина Калканджиева
72 5.6.2018     Димитринка Димитрова-Налбантова
74 5.6.2018     Мариана Славова- Милева
76 5.6.2018     Мария Какърова
78 5.6.2018     Нина Методиева
80 5.6.2018     Паскал Караников
82 5.6.2018     Петя Назърова-Караджова
84 5.6.2018     Славена Вълкова
86 5.6.2018     Стоянка Бургасчиева
88 6.6.2018     Албена Драгоева
90 6.6.2018     Атанас Костов
92 6.6.2018     Даниела Минкова
94 6.6.2018     Диана Кьосева
96 6.6.2018     Дияна Михнева
98 6.6.2018     Добринка Дженкова
100 6.6.2018     Еленка Долапчиева
102 6.6.2018     Жанка Иванова
104 6.6.2018     Жулиета Камбурова
106 6.6.2018     Иван Георгиев
108 6.6.2018     Ивелина Романова
110 6.6.2018     Недялка Тодорова
112 6.6.2018     Недялка Славова
114 6.6.2018     Николинка Петрова
116 6.6.2018     Радка Петрова
118 6.6.2018     Славка Дражева
120 6.6.2018     Таня Пехливанова
122 6.6.2018     Ташко Апостолов
124 7.6.2018     Ана Георгиева
126 7.6.2018     Андон Андонов
128 7.6.2018     Венета Димитрова
130 7.6.2018     Кольо Джаръков
132 7.6.2018     Милена Василева
134 7.6.2018     Неделина Петева
136 7.6.2018     Тодорка Иванова
138 8.6.2018     Кръстина Стефанова
140 8.6.2018     Милена Панчева
142 11.6.2018     Павлин Иванов
144 15.6.2018     Галина Вълева
146 18.6.2018     Светлана Илчева
149 15.8.2018     Сияна Нейчева
151 13.11.2018     Красимира Иванова