Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

чл.35,ал.1 т.2            чл.35,ал.1 т.4 ИМЕ и ФАМИЛИЯ
вх.№ дата вх.№ дата
2 14.5.2018     Елица Ангелова Бургасчиева
4 29.5.2018     Росица Георгиева Димитрова
6 29.5.2018     Анелия Желязкова Добрева
8 29.5.2018     Атанас Борисов Борисов
10 29.5.2018     Валентина Атанасова Маринова
12 29.5.2018     Жана Тодорова Драгоева
14 29.5.2018     Живко Ненов Генушев
16 29.5.2018     ИванаГеоргиева Бординяшка
18 29.5.2018     Ивелина Стоилова Желева
20 29.5.2018     Натали Цанкова Танева
22 29.5.2018     Радина Георгиева Атанасова
24 30.5.2018     Велик Динков Великов
26 30.5.2018     Иван Тончев Франсъзов
28 30.5.2018     Руска Стоянова Трънкова
30 30.5.2018     Стоян Димитров Нейчев
32 31.5.2018     Руска Ганчева Радева
34 1.6.2018     Галя Атанасова Кюстелова
36 1.6.2018     Добринка Иванова Джорева
38 1.6.2018     Иван Георгиев Георгиев
40 1.6.2018     Мирослава Борисова Тонева
42 1.6.2018     Павлин Асенов Илиев
44 1.6.2018     Стойка Георгиева Кърджева
46 1.6.2018     Ташка Желязкова Челебиева 
48 1.6.2018     Теодора Стоянова Стоянова
50 4.6.2018     Валентина Георгиева Караджова
52 4.6.2018     Габриела Иванова Атанасова
54 4.6.2018     Георги Атанасов Ненов
56 4.6.2018     Мария Георгиева Петрова
56-А 4.6.2018     Петко Петров Радичков
58 4.6.2018     Таня Иванова Стоянова
60 4.6.2018     Христина Петрова Карапавлова
62 4.6.2018     Христо Янков Христов
64 5.6.2018     Величка Кръстева Динева
66 5.6.2018     Веса Методиева Алексиева-Димитрова
68 5.6.2018     Галина Димитрова Янузова
70 5.6.2018     Галина Костадинова Калканджиева
72 5.6.2018     Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова
74 5.6.2018     Мариана Ст. Славова- Милева
76 5.6.2018     Мария  Какърова
78 5.6.2018     Нина Желязкова Методиева
80 5.6.2018     Паскал Димитров Караников
82 5.6.2018     Петя Георгиева Назърова-Караджова
84 5.6.2018     Славена Вълкова Вълкова
86 5.6.2018     Стоянка  Драганова  Бургасчиева
88 6.6.2018     Албена Стефанова Драгоева
90 6.6.2018     Атанас Стоянов Костов
92 6.6.2018     Даниела Иванова Минкова
94 6.6.2018     Диана Василева Кьосева
96 6.6.2018     Дияна Друмева Михнева
98 6.6.2018     Добринка Карамфилова Дженкова
100 6.6.2018     Еленка Димитрова Долапчиева
102 6.6.2018     Жанка Георгиева Иванова
104 6.6.2018     Жулиета Иванова Камбурова
106 6.6.2018     Иван Димитров Георгиев
108 6.6.2018     Ивелина Славчева Романова
110 6.6.2018     Недялка Георгиева Тодорова
112 6.6.2018     Недялка Христова Славова
114 6.6.2018     Николинка Иванова Петрова
116 6.6.2018     Радка Георгиева Петрова
118 6.6.2018     Славка Иванова Дражева
120 6.6.2018     Таня Стойкова Пехливанова
122 6.6.2018     Ташко Апостолов Апостолов
124 7.6.2018     Ана Иванова Георгиева
126 7.6.2018     Андон Колев Андонов
128 7.6.2018     Венета Атанасова Димитрова
130 7.6.2018     Кольо Петров Джаръков
132 7.6.2018     Милена Христова Василева
134 7.6.2018     Неделина Атанасова Петева
136 7.6.2018     Тодорка Стефанова Иванова
138 8.6.2018     Кръстина Петкова Стефанова
140 8.6.2018     Милена  Панчева
142 11.6.2018     Павлин Иванов Иванов
144 15.6.2018     Галина Георгиева Вълева
146 18.6.2018     Светлана Иванова Илчева
149 15.8.2018     Сияна Иванчева Нейчева
151 13.11.2018     Красимира Иванова Иванова