2019 ОС

РЕГИСТЪР   З П К О Н П И  чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 – 2019 год.

 

Вх.

Дата Т. 4 Т. 2.І Т. 2.ІІ Публична длъжност Име и фамилия
1. 07.05.2019   + + кмет на с. Бояново Кръстьо Драганов
2. 07.05.2019   + + кмет на с. Лесово Димитър Бившев
3. 07.05.2019   + + кмет на с. Жребино Мария Желева
4. 07.05.2019   + + кмет на с. Маломирово Мара Калчева
5. 07.05.2019   + + кмет на с. Раздел Дянка Славова
6. 07.05.2019   + + кмет на с. Трънково Елена Танчева
7. 07.05.2019   + + кмет на с. Мелница Стефан Пеев
8. 07.05.2019   + + Управител на МЦ 1 д-р Стоян Габров
9. 07.05.2019   + + кмет на с. Гранитово Христо Гечев
10. 07.05.2019   + + кмет на с. Кирилово Петър Върбанов
11. 07.05.2019   + + Председател на МИГ „Елхово-Болярово” Даниела Минкова
12. 08.05.2019   + + кмет на с. Изгрев Сашо Ангелов
13. 08.05.2019   + + кмет на с. Малък Манастир Киро Хаджиев
14. 09.05.2019   + + кмет на с. Пчела Желязка Стоянова
15. 25.11.2019   + + кмет на с. Бояново Веселина Пехливанова
16. 03.12.2019   + + кмет на с. Пчела Георги Хаджиев