2018 ос

Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ


Вх.№ Дата Т.1 Т.2.І Т.2.ІІ Публична длъжност Име и Фамилия
1. 05.06.2018   + + кмет на с. Бояново Кръстьо Драганов
2. 05.06.2018   + + кмет на с. Лесово Димитър Бившев
3. 05.06.2018   + + кмет на с. Жребино Мария Желева
4. 06.06.2018   + + кмет на с. Маломирово Мара Калчева
5. 06.06.2018   + + кмет на с. Раздел Дянка Славова
6. 06.06.2018   + + кмет на с. Трънково Елена Танчева
7. 06.06.2018   + + кмет на с. Мелница Стефан Пеев
8. 06.06.2018   + + Управител на МЦ 1 д-р Стоян Габров
9. 07.06.2018   + + Член на СД на „Комплекс Колхида” АД Христо Петев
10. 07.06.2018   + + кмет на с. Гранитово Христо Гечев
11. 07.06.2018   + + кмет на с. Кирилово Петър Върбанов
12. 07.06.2018   + + Председател на МИГ „Елхово-Болярово” Даниела Минкова
13. 07.06.2018   + + кмет на с. Изгрев Сашо Ангелов
14. 07.06.2018   + + кмет на с. Малък манастир Киро Хаджиев
15. 07.06.2018   + + кмет на с. Пчела Желязка Стоянова