СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Община Елхово уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл.36, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден –  до 17.30ч. на 12.10.2019г. включително, ако към 26.04.2019 г. има адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място.

Искането се прави чрез писмено заявление  Приложение № 13 МИ  до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по настоящ адрес.

Искането може да бъде отправено и по електронен път на адрес: obshtina@elhovobg.org. След като се попълни и подпише, заявлението се сканира и изпраща на посочения имейл адрес.

За вписването в списъка по настоящ адрес, на избирателят НЕ се издава документ, удостоверяващ това обстоятелство.

В изборния ден, избирателят който е заявил вписването, следва да фигурира в избирателния списък на съответната избирателна секция по настоящия му адрес и да гласува единствено с представен документ за самоличност.