2020 г.

 

 

чл. 35, ал. 1 – т. 2            чл. 35, ал. 1 – т. 4 ИМЕ и ФАМИЛИЯ
вх.№ дата вх.№ дата
1 08.01.2020     Петя Димитрова
2 08.01.2020     Стефан Димитров
3 17.02.2020     Георги Мерджанов
4 22.04.202     Албена Драгоева
5 23.04.2020     Руска Радева
6 23.04.2020     Елена Танчева
7 24.04.2020     Красимира Иванова
8 24.04.2020     Добринка Дженкова
9 27.04.2020     Мариана Славова- Милева
10 04.05.2020     Дияна Михнева
11 05.05.2020     Атанас Борисов Борисов
12 05.05.2020     Валентина Маринова
13 05.05.2020     Анелия Добрева
14 07.05.2020     Недялка Тодорова
15 07.05.2020     Мария Ташева
16 07.05.2020     Жана Драгоева
17 07.05.2020     Ивелина Желева
18 07.05.2020     Еленка Долапчиева
19 07.05.2020     Неделина Петева
20 08.05.2020     Галина Янузова
21 08.05.2020     Славена Вълкова
22 08.05.2020     Велик Великов
23 08.05.2020     Величка Динева
24 08.05.2020     Галина Вълева
25 08.05.2020     Натали Танева
26 11.05.2020     Петя Георгиева
27 11.05.2020     Иван Георгиев
28 12.05.2020     Диана Кьосева
29 12.05.2020     Нина Методиева
30 12.05.2020     Милена Василева
31 12.05.2020     Венета Димитрова
32 12.05.2020     Галина Калканджиева
33 12.05.2020     Елица Бургасчиева
34 12.05.2020     Янита Ташева
35 12.05.2020     Добринка Джорева
36 12.05.2020     Ташка Челебиева
37 12.05.2020     Иван Георгиев
38 12.05.2020     Радка Петрова
39 12.05.2020     Мария Петрова
40 12.05.2020     Таня Пехливанова
41 12.05.2020     Ивелина Романова
42 13.05.2020     Светлана Илчева
43 13.05.2020     Георги Ненов
44 13.05.2020     Даниела Минкова
45 13.05.2020     Мария Какърова
46 13.05.2020     Андон Андонов
47 13.05.2020     Димитър Бъчваров
48 13.05.2020     Сияна Нейчева
49 14.05.2020     Павлин Иванов
50 14.05.2020     Росица Димитрова
51 14.05.2020     Христо Христов
52 14.05.2020     Павлин Илиев
53 14.05.2020     Галя Кюстелова
54 14.05.2020     Веса Алексиева-Димитрова
55 14.05.2020     Иван Франсъзов
56 14.05.2020     Жанка Иванова
57 14.05.2020     Мирослава Тонева
58 15.05.2020     Петър Върбанов
59 15.05.2020     Жулиета Камбурова
60 15.05.2020     Радина Атанасова
61 15.05.2020     Ана Георгиева
62 15.05.2020     Ивана Бординяшка
63 15.05.2020     Атанас Костов
64 15.05.2020     Тодорка Иванова
65 15.05.2020     Кръстина Стефанова
66 15.05.2020     Милена Панчева
67 15.05.2020     Таня Иванова
68 15.05.2020     Петя Караджова
69 15.05.2020     Недялка Славова
70 15.05.2020     Христина Карапавлова
71 15.05.2020     Мария Желева
72 15.05.2020     Стефан Пеев
73 15.05.2020     Габриела Атанасова
74 15.05.2020     Димитринка Налбантова
75 27.05.2020     Петко Радичков
76 28.05.2020     Гергана Кирова
77 29.05.2020     Стоянка Бургасчиева
78 29.05.2020     Паскал Караников
79 29.05.2020     Руска Трънкова
80 18.11.2020     Даниела Трендафилова
81 16.12.2020     Румяна Арабаджиева