Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци