Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър