Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план