Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър