Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение