Режим 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията