Заповеди на кмета

Заповед за образуване на избирателни секции

[Дата на публикуване – 09 февруари, 2021 година]

Заповед за обявяване на избирателните списъци

[Дата на публикуване – 09 февруари, 2021 година]

Заповед за агитационни материали

[Дата на публикуване – 19 февруари, 2021 година]