Консултации за състав на СИК

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК  

[дата на качване – 17.02.2021 г.]

Решение № 2062-НС / ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решение № 11-НС / 17.02.202  ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответните секции на община Елхово и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината в Тридесет и първи изборен район-Ямболски за произвеждането на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ПСИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация

[дата на качване – 24.03.2021 г.]

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на избирателна секция за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане на територията на Община Елхово

[дата на качване – 01.04.2021 г.]